Priser

Medlemskontingent for tv, med eller uden evt. bredbånd - pr. 1. januar 2023:
Grundpakken Mellempakken Fuldpakken

Mellempakke med
Bland Selv
10 point

Fuldpakke med Bland Selv
36 point
Driftsbidrag & afgifter 220,00 kr/md 445,00 kr/md 610,00 kr/md 445,00 kr/md 610,00 kr/md
Renovering/ udbygning 0 kr/md 0 kr/md 0 kr/md 0 kr/md 0 kr/md
I alt inkl. moms 220,00 kr/md   445,00 kr/md   610,00 kr/md 445,00 kr/md   610,00 kr/md
(2.640,00 kr/år) (5.340 kr/år) (7.320,00 kr/år) (5.340,00 kr/år) (7.320,00 kr/år)
*) Til Mellempakke med Bland Selv kan der tilkøbes yderligere 10 point. Ekstra point bestilles direkte hos YouSee.
 
 Medlemskontingent for bredbånd uden tv - pr. 1. januar 2023:
Bredbånd uden tv
Driftsbidrag & afgifter 19,00 kr/md
Renovering/ udbygning 0 kr/md
I alt inkl. moms 19,00 kr/md  
(228,00 kr/år)
  
Kontingentet opkræves som udgangspunkt helårligt og udsendes i december med forfald 2. janaur 2023 .
Kvartårlige opkræves kan bestilles senest 10. decemeber. 

Skift af tv-pakke

Skift af tv-pakkepakke kan ske hver måned, hvis det er bestilt senest den 10. i den forudgående måned.
Modtages anmodningen senere, vil skiftet først blive udført til den næstkommende første.

Skift mellem Grundpakke og Bland Selv pakkerne: 
0,- kr. Da foreningen ikke har omkostninger til skift af pakkefilter i tilslutningsstander

Øvrige skift:
375,- kr. til dækning af skift af pakkefilter i tilslutningsstander.

Vælges større tv-pakke opkræves ligeledes kanalafgifter for den resterende del af året.
Dækker evt. for meget betalt programafgift ikke omkostninger til skift af pakkefilter opkræves disse i forbindelse med det ønskede pakkeskift.
Evt. tilgodehavende på under 500 kr. udbetales ikke, men modregnes i næste års opkrævning. Tilgodehavende på 500 kr og derover kan udbetales ved anmodning.
Samlet pris på evt. pakkeskift kan beregnes af vores administration, som kan kontaktes på 76 95 84 15


Åbning eller lukning af signal

Åbning i henhold til aftale.
Tilkoblingsgebyr: 375 kr. (Aktuel kampagne 0,- kr.)

Lukning af signal kan ske ved udgangen af hver måned.
Anmodning om lukning/udmeldelse skal modtages senest ultimo den foregående måned. Modtages anmodningen senere, vil skiftet først blive udført en måned senere.
Frakoblingsgebyr: 375 kr.
Evt. forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.  


Kvartårlig opkrævning

Vi kan tilbyde kvartårlig opkrævning af kontingentet, hvilket betyder at regningen deles i 4 lige store beløb.
Hver rate forfalder til betaling den første hverdag i kvartalet.
Hver af de 4 opkrævninger bliver belagt med et administrationsgebyr på 50 kr. Vil du spare administrationsgebyret, skal du vælge helårlig opkrævning.

Anmodning om kvartårlig opkrævning skal være modtaget senest 10. december, for at kunne træde i kraft det efterfølgende kalanederår !

Kvartårlig opkrævning kan tilmeldes ved kontakt til Foreningsadministration.
Ønsker du at fortsætte med helårlig opkrævning, skal du ikke foretage dig noget.


Tilslutningsafgift

Der betales ikke tilslutningsafgift til antenneforeningen, men tilslutning kan være forbundet med omkostninger til fremføring og tilslutning af signalet.
Pris/overslag oplyses ved konkret henvendelse her.
Forsyningspunkt er tilslutningsstander placeret ved offentlig vej.


Øvrige priser

Rykkergebyr: kr. 100,00 pr. rykker


Generelle abonnementsbetingelser

Abonnementet er et fortløbende abonnement og forudbetales altid for enten et kvartal eller et år.
Efter udløb af den første forudbetalte periode fortsætter abonnementet derfor automatisk med en ny abonnementsperiode, indtil abonnement eventuelt opsiges.
Såfremt at betalingsformen er automatisk (Kort eller Betalingsservice) adviseres du altid senest 8 dage før opkrævning af ny betalingsperiode begynder.
Første opkrævning udsendes som postomdelt brev eller via mail, såfremt der er givet tilladelse til at vi må rette elektronisk henvendelse til dig.
Første opkrævning dækker perioden fra åbning af signal frem til udgangen af et kvartal eller år afhængigt af, om du har valgt kvartårlig opkrævning eller helårlig opkrævning.
Når du modtager første opkrævning, skal du tage stilling til hvorledes du fremadrettet vil betale dit abonnement – der er følgende muligheder:

Betalingsmetoder
 1. Betaling med dankort
  Du giver ved køb med dankort tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement.
  Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort bliver spærret eller udløber. Dette kan gøres HER 
  Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit dankort, vil betalingen for dit abonnement blive opkrævet via fremsendt faktura enten pr. mail eller pr. brev.
  Der tillægges ikke administrationsgebyr ved rettidig betaling med dankort.

 2. Betaling via Betalingsservice.
  Ved tilmelding til Betalingsservice vil abonnementsprisen automatisk blive trukket på din konto, så længe abonnement løber.
  Der opkræves ikke administrationsgebyr ved rettidig betaling via betalingsservice.
  Vælger du at afmelde din automatiske betaling af dit abonnement hos Betalingsservice, fremsender vi ny faktura enten via mail eller brev.
  Evt. opsigelse af dit abonnement skal ske direkte til foreningen.

 3. Betaling af faktura fremsendt via mail.
  Har du tilmeldt dig elektronisk post og ikke tilmeldt dig en af ovenstående betalingsformer fremsender vi faktura med mail. Der opkræves ikke administrationsgebyr ved rettidig betaling af faktura fremsendt på mail.

 4. Betaling af faktura fremsendt med post.
  Har du ikke tilmeldt dig en af ovenstående betalingsformer fremsender vi faktura med postomdeling. Modtager du faktura med posten pålægges et administrationsgebyr på 49 kr. pr. opkrævning.

Som køber er du ansvarlig for at verificere ydelserne og beløbet, der opkræves.
 

Opkrævning og rykkerprocedure ved manglende betaling
 1. Årlig opkrævning fremsendes i december måned.
  Forfaldsdato: første hverdag i januar.
  Kvartalsvis opkrævning fremsendes i december, marts, juni og september måned.
  Forfaldsdato: første hverdag i januar, april, juli og oktober.

 2. Rykker 1:
  Hvis vi ikke modtager rettidig betaling, vil vi 10 dage efter sidste rettidige indbetalingsdag sende 1. rykker.

  Informationstekst på rykker 1:
  Ved gennemgang af vort bogholderi har vi konstateret en forfalden saldo på din konto. Vi har derfor pålagt 100 kr. i rykkergebyr, som skal indbetales sammen med forfalden saldo, ved anvendelse af vedlagte indbetalingskort.
  Såfremt vi ikke har modtaget det forfaldne beløb inden 10 dage fra fakturadato, vil næste opkrævning være pålagt yderligere omkostninger.

 3. Rykker 2:
  Hvis vi ikke modtager rettidig betaling af 1. rykker, fremsendes 2. rykkerskrivelse, hvor oprindelig forfalden saldo pålægges yderligere 100 kr. i rykkergebyr.

  Informationstekst på rykker 2:
  Ved gennemgang af vores bogholderi har vi på trods af tidligere rykkerskrivelse, konstateret fortsat forfalden saldo på din konto.
  Vi har derfor pålagt yderligere100 kr. i rykkergebyr, som skal indbetales sammen med forfalden saldo ved anvendelse af vedlagte indbetalingskort.
  Såfremt vi ikke har modtaget det forfaldne beløb inden 10 dage fra fakturadato, vil tv-signalet og internet, hvis det modtages fra YouSee, blive afbrudt uden yderligere varsel.
  Ved afbrydelse af dit signal vil du tillige blive pålagt et lukkegebyr på 375 kr. pr. tilslutning.
  Vores samlede tilgodehavende vil blive sendt til inddrivelse ved et eksternt inkassobureau, hvilket vil medføre ekstra udgifter for dig.

 4. Lukning
  Hvis 2. rykker ikke betales rettidigt, sendes et lukkebrev og forfalden saldo sendes til inddrivelse ved et eksternt inkassobureau.

  Informationstekst på lukkebrev:
  På grund af manglende betaling er tv-signalet og internettet, hvis det modtages fra YouSee, nu blevet lukket, og vores samlede tilgodehavende er sendt til inddrivelse ved et eksternt inkassobureau.
  Evt. gentilslutning koster 375 kr. pr. tilslutning. Gentilslutning kan først iværksættes, når betaling af vedlagte indbetalingskort er modtaget.

 5. Betalingsaftale
  Hvis der er indgået betalingsaftale vedr. restance og aftalen ikke overholdes, kan kravet ligeledes indbringes til inkasso.

Opsigelse

Abonnementet kan opsiges med løbende måned plus en måneds varsel.
Opsigelse kan ske ved udfyldelse af formularen Udmeldelse eller ved at kontakte vores  Foreningsadministration

Administration

Dansk Kabel TV varetager den daglige administration for BBlokalnet.

Har du spørgsmål vedr. kontingent, pakkeskift eller åbning/lukning af signal kan du kontakte foreningsadministrationen på:

Telefon: 76 95 84 15
Mandag - fredag: 9.00-15.00

Service

Har du problemer med dit tv-signnal kan du kontakte vores servicepartner DKTV

Telefon: 43 32 47 00
Mandag-fredag 8.00-22.00
Lørdag, søn- og helligdage 10.00-22.00

(Tast 1 uden for normal arbejdstid for viderestilling til vagten)
Efter normal arbejdstid køres der kun fejlretning, som berører flere medlemmer.

YouSee

Teknisk hjælp til dit YouSee produkt:
Telefon: 70 70 32 37
Mandag - Fredag: 8.00-18.00
Weekend og helligdage: 9.00-18.00

Spørgsmål til dit bredbåndsabonnement
Telefon: 70 70 33 72
Mandag - Torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.00

Spørgsmål til din bredbåndsregning
Telefon: 70 70 33 28
Mandag - Torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.00

Bestyrelsen

Har du spørgsmål til bestyrelsen er du altid velkommen til at skrive eller ringe.

Formanden: 79 37 05 30
Kassereren: 24 81 26 86

Bestyrelsesarbejdet er et frivilligt arbejde, der varetages af bestyrelsesmedlemmerne efter de har fri fra deres normale 8-16 arbejde!
Vi sætte derfor pris på, at kontakt primært sker ved benyttelse af de elektroniske formularer.