Skip to main content

Priser

Medlemskontingent for tv, med eller uden evt. bredbånd - pr. 1. januar 2024:
Grundpakken Mellempakken Fuldpakken

Mellempakke med
Bland Selv
10 point

Fuldpakke med Bland Selv
36 point
Driftsbidrag & afgifter 251,00 kr/md 492,00 kr/md 658,00 kr/md 492,00 kr/md 658,00 kr/md
Renovering/ udbygning 0 kr/md 0 kr/md 0 kr/md 0 kr/md 0 kr/md
I alt inkl. moms 251,00 kr/md   492,00 kr/md   658,00 kr/md 492,00 kr/md   658,00 kr/md
(3.012,00 kr/år) (5.904 kr/år) (7.896,00 kr/år) (5.904,00 kr/år) (7.896,00 kr/år)
*) Til Mellempakke med Bland Selv kan der tilkøbes yderligere 10 point. Ekstra point bestilles direkte hos YouSee.
 
 Medlemskontingent for bredbånd uden tv - pr. 1. januar 2024:
Bredbånd uden tv
Driftsbidrag & afgifter 19,00 kr/md
Renovering/ udbygning 0 kr/md
I alt inkl. moms 19,00 kr/md  
(228,00 kr/år)
  
Kontingentet opkræves som udgangspunkt helårligt og udsendes i december med forfald 2. janaur 2024 .
Kvartårlige opkræves kan bestilles senest 10. decemeber. 

Skift af tv-pakke

Skift af tv-pakkepakke kan ske hver måned, hvis det er bestilt senest den 10. i den forudgående måned.
Modtages anmodningen senere, vil skiftet først blive udført til den næstkommende første.

Skift mellem Grundpakke og Bland Selv pakkerne: 
0,- kr. Da foreningen ikke har omkostninger til skift af pakkefilter i tilslutningsstander

Øvrige skift:
375,- kr. til dækning af skift af pakkefilter i tilslutningsstander.

Vælges større tv-pakke opkræves ligeledes kanalafgifter for den resterende del af året.
Dækker evt. for meget betalt programafgift ikke omkostninger til skift af pakkefilter opkræves disse i forbindelse med det ønskede pakkeskift.
Evt. tilgodehavende på under 500 kr. udbetales ikke, men modregnes i næste års opkrævning. Tilgodehavende på 500 kr og derover kan udbetales ved anmodning.
Samlet pris på evt. pakkeskift kan beregnes af vores administration, som kan kontaktes på 76 95 84 15


Åbning eller lukning af signal

Åbning i henhold til aftale.
Tilkoblingsgebyr: 375 kr. (Aktuel kampagne 0,- kr.)

Lukning af signal kan ske ved udgangen af hver måned.
Anmodning om lukning/udmeldelse skal modtages senest ultimo den foregående måned. Modtages anmodningen senere, vil skiftet først blive udført en måned senere.
Frakoblingsgebyr: 375 kr.
Evt. forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.  


Kvartårlig opkrævning

Vi kan tilbyde kvartårlig opkrævning af kontingentet, hvilket betyder at regningen deles i 4 lige store beløb.
Hver rate forfalder til betaling den første hverdag i kvartalet.
Hver af de 4 opkrævninger bliver belagt med et administrationsgebyr på 50 kr. Vil du spare administrationsgebyret, skal du vælge helårlig opkrævning.

Anmodning om kvartårlig opkrævning skal være modtaget senest 10. december, for at kunne træde i kraft det efterfølgende kalanederår !

Kvartårlig opkrævning kan tilmeldes ved kontakt til Foreningsadministration.
Ønsker du at fortsætte med helårlig opkrævning, skal du ikke foretage dig noget.


Tilslutningsafgift

Der betales ikke tilslutningsafgift til foreningen, men tilslutning kan være forbundet med omkostninger til fremføring og tilslutning af signalet.
Pris/overslag oplyses ved konkret henvendelse her.
Forsyningspunkt er tilslutningsstander placeret ved offentlig vej.


Øvrige priser

Rykkergebyr: kr. 100,00 pr. rykker

Foreningen refunderer ikke beløb mindre end 50,- kr.